A. Ogólne
B. Definicje
C. Osoby odpowiedzialne
D. Gromadzenie danych
E. Rejestracja na naszej stronie internetowej
F. Pliki cookies
Über Cookies
Erforderlich
Statistik
Marketing
G. Zapisanie się do naszego newslettera
H. Wysyłanie publikacji
I. Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo podczas imprez
J. Możliwość kontaktu przez stronę internetową
K. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych
L. Prawa osób, których dane dotyczą
M. Ochrona danych podczas składania podań o pracę i procesu aplikacji
N. Dalsze przetwarzanie danych w ramach strony głównej
1. Polityka prywatności dotycząca wykorzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)
2. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania LinkedIna
3. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Shariffa
4. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Twittera
5. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania XINGa
6. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania YouTube’a
7. WebCare
8. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania whatchado
9. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania kunununu
10. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Facebook i Instagram
O. Przekazywanie danych
P. Podstawa prawna przetwarzania danych

A. Ogólne

Dziękujemy za zainteresowanie naszą spółką. Ochrona danych ma dla Zarządu PORR S.A. bardzo wysoki priorytet. Korzystanie ze stron internetowych PORR S.A. jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z określonych usług specjalnych naszej spółki za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne, uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nasza spółka pragnie poinformować odwiedzających o treści i celu gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pośrednictwem niniejszej deklaracji o ochronie danych o prawach przysługujących im jako osobom, których dane dotyczą.
Jako operator tej strony internetowej PORR S.A. wdrożył obszerne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia niezawodnej ochrony danych przetwarzanych w ramach tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych między urządzeniem końcowym użytkownika a naszym serwerem może zasadniczo zawierać luki, zwłaszcza jeśli użytkownik komunikuje się z naszym serwerem za pośrednictwem urządzenia, do którego dostęp mają osoby trzecie. W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa można również uzyskać informacje w inny sposób, telefonicznie lub w jednym z naszych biur.

 

B. Definicje

Deklaracja ochrony danych PORR S.A. opiera się na postanowieniach i definicjach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza Deklaracja o ochronie danych powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia dla osób odwiedzających stronę, a także dla klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić stosowane terminy:

1) Dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2) Osoba, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą to każda możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.
3) Strona odpowiedzialna
Stroną odpowiedzialną jest spółka, która zbiera dane od osób, których dane dotyczą, oraz decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania.
4) Podmiot przetwarzający
Podmiot przetwarzający dane to osoba fizyczna lub spółka uczestnicząca w operacji przetwarzania danych przez administratora.
5) Odbiorca
Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna albo organ publiczny, któremu udostępniane są dane osobowe.
6) Strona trzecia
Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna albo organ publiczny, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora lub podmiotu przetwarzającego.
7) Przetwarzanie
Przetwarzanie to każda operacja wykonywana w odniesieniu do danych osobowych. Dotyczy to zarówno gromadzenia, przechowywania, jak i ograniczania lub usuwania danych.
8) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania oznacza zmniejszenie zakresu wykorzystania danych osobowych.
9) Zgoda
Zgoda to każde oświadczenie złożone przez osobę fizyczną, w którym wyraża ona zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
10) Odwołanie
Odwołanie odnosi się do osoby wycofującej wobec administratora prawo do przetwarzania danych na podstawie zgody.
11) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja oddziela dane od osoby, którą można zidentyfikować. Połączenie to można przywrócić tylko za pomocą dodatkowych, specjalnie zabezpieczonych informacji. Proces pseudonimizacji odpowiada tzw. minimalizacji danych.
12) Profilowanie
Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanej oceny danych osobowych.

C. Osoby odpowiedzialne

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu RODO jest:
Stump Franki sp. z o.o.
ul. Hołubcowa 123
02-854 Warsaw
Poland
T +48 22 2669 101
E-Mail: datenschutz@porr.at
Website: www.stumpfranki.pl

D. Gromadzenie danych

Niniejsza strona internetowa PORR S.A. zbiera przy każdym wejściu na stronę szereg danych i informacji, które są zapisywane w plikach dziennika na serwerze. Dane rejestrowane w ten sposób obejmują:
1) Typy i wersje przeglądarek
2) System operacyjny Twojego komputera
3) Strona internetowa, która przekierowała Cię do nas
4) Strony odwiedzane na naszym serwerze internetowym
5) Data i godzina wizyty
6) Twój Adres IP
7) Twojego dostawcę usług internetowych

Korzystając z tych informacji, które są dla nas zbierane anonimowo, PORR S.A. nie próbuje wyciągać żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Dane te są jednak niezbędne do prawidłowego i optymalnego wyświetlania zawartości naszej strony internetowej oraz do przekazania władzom niezbędnych informacji w przypadku ataku hakerów. Dane te są zatem przetwarzane przez PORR S.A. z jednej strony do celów statystycznych, a z drugiej strony jako środek techniczny zapewniający ochronę danych i bezpieczeństwo informacji w zakresie tego przetwarzania i Twoich danych.

E. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Istnieje możliwość zarejestrowania się na naszej stronie internetowej. Dane wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, będą przetwarzane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora danych dla jego własnych celów.
Podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej zapisywany jest adres IP przydzielony przez Twojego dostawcę usług internetowych oraz data i godzina rejestracji. Zasadniczo dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie ich służy ściganiu przestępstw.
Rejestracja umożliwia nam oferowanie Ci treści lub usług, które mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Jako zarejestrowany użytkownik masz prawo w każdej chwili zmienić podane dane lub całkowicie usunąć je z naszej bazy danych.

F. Pliki cookies

Strony internetowe PORR S.A. używają plików cookies - są to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie plików komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Pliki cookies zawierają identyfikator ciasteczka, który jest niepowtarzalnym identyfikatorem. Umożliwiają one PORR S.A. odróżnienie przeglądarki danej osoby od innych przeglądarek internetowych i indywidualne wyświetlanie treści, aby odpowiedzieć na życzenia i wyniki danej osoby.
Jednym z przykładów jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje pozycje, które klient umieścił w wirtualnym koszyku, za pomocą plików cookie.
Możesz wygodnie ustawić, których plików cookie chcesz używać w dowolnym momencie, korzystając z naszych ustawień plików cookie.
Pliki cookie znajdujące się już na komputerze użytkownika można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub bezpośrednio w systemie plików. Pragniemy zaznaczyć, że w przypadku dezaktywacji plików cookie zestaw funkcji witryny może być ograniczony.


Über Cookies

Cookies sind kleine Datenpakete, die zwischen Ihrem Browser und unserem Webserver ausgetauscht werden. Cookies können nur Informationen speichern, die von Ihrem Browser geliefert werden.

Je nach Verwendungszweck sind Cookies technisch erforderlich oder werden für Statistik- oder Marketingzwecke genutzt. Die Verwendung von technisch erforderlichen Cookies beruht auf unserem berechtigten Interesse am technisch einwandfreien Betrieb und an der reibungslosen Funktionalität unserer Website. Die Verwendung von Statistik- und Marketing-Cookies benötigt eine Einwilligung. Diese ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft durch den Aufruf der Cookie Einstellungen widerrufen werden.

Sie können Ihren Browser auch so einstellen, dass das Speichern von Cookies generell verhindert wird. Einmal gesetzte Cookies können Sie jederzeit wieder löschen. Wie all dies im Einzelnen funktioniert, finden Sie in der Hilfe-Funktion Ihres Browsers. Bitte beachten Sie, dass eine generelle Deaktivierung von Cookies gegebenenfalls zu Funktionseinschränkungen auf unserer Website führen kann.

Nähere Informationen, welche Daten in Cookies gespeichert, zu welchen Zwecken diese verwendet und für wie lange Daten gespeichert werden, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung und in unserem Cookie Banner.

Erforderlich

Technisch notwendige Cookies dienen dazu, um den technischen Betrieb einer Webseite zu ermöglichen und diese für Sie funktional nutzbar zu machen. Die Nutzung erfolgt aufgrund unseres berechtigten Interesses eine technisch einwandfreie Webseite anzubieten. Sie können jedoch generell die Cookie Nutzung in Ihrem Browser deaktivieren.

NameZweckErstellerSpeicherdauerDomain
cookieconsent_modeenthält die Informationen, inwieweit der Nutzer die Verwendung von Cookies bestätigt hat.DataReporter GmbH12 Monatestumpfranki.pl
cookieconsent_statusenthält die Informationen, inwieweit der Nutzer die Verwendung von Cookies bestätigt hat.DataReporter GmbH12 Monatestumpfranki.pl

Statistik

Statistik-Cookies sammeln Informationen darüber, wie Webseiten genutzt werden, um folglich deren Attraktivität, Inhalt und Funktionalität zu verbessern. Eine Nutzung erfolgt nur mit Ihrer Einwilligung und zwar nur solange Sie das jeweilige Cookie nicht deaktiviert haben.

NameZweckErstellerSpeicherdauerDomain
_gaenthält  Informationen um die Unterscheidung von Nutzern der Seite zu ermöglichen. Sammelt Daten über Besuche des Nutzers, wie zum Beispiel welche Seiten von Relevanz sind.Google1 Jahrstumpfranki.pl
_ga_(GA4-ID)enthält  Informationen um die Unterscheidung von Nutzern der Seite zu ermöglichen. Sammelt Daten über Besuche des Nutzers, wie zum Beispiel welche Seiten von Relevanz sind.Google1 Jahrstumpfranki.pl
_gat_gtag_(GA-ID)enthält  Informationen um die Unterscheidung von Nutzern der Seite zu ermöglichen. Sammelt Daten über Besuche des Nutzers, wie zum Beispiel welche Seiten von Relevanz sind.Google1 Minutestumpfranki.pl
_gidenthält  Informationen um die Unterscheidung von Nutzern der Seite zu ermöglichen. Sammelt Daten über Besuche des Nutzers, wie zum Beispiel welche Seiten von Relevanz sind.Google1 Tagstumpfranki.pl

Marketing

Marketing-Cookies stammen von externen Werbeunternehmen und werden verwendet, um Informationen über die vom Benutzer besuchten Webseiten zu sammeln. Eine Nutzung erfolgt nur mit Ihrer Einwilligung und zwar nur solange Sie das jeweilige Cookie nicht deaktiviert haben.

NameZweckErstellerSpeicherdauerDomain
NIDregistriert eine eindeutige ID, die den Nutzer identifiziert und wieder erkennt. Wird für gezielte Werbung eingesetzt.Googlewww.google.com

G. Zapisanie się do naszego newslettera

Na naszej stronie internetowej użytkownicy mają możliwość zapisania się do naszego newslettera. W regularnych odstępach czasu informujemy naszych klientów i partnerów biznesowych za pomocą biuletynów lub aktualizacji informacji o naszych ofertach. Po dokonaniu rejestracji na zarejestrowany adres e-mail wysyłana jest wiadomość potwierdzająca przy użyciu metody double opt-in. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy upewnieniu się, że jako właściciel adresu e-mail, rzeczywiście zezwoliłeś na otrzymywanie newslettera i wyrazili na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Zapisując się do newslettera na naszej stronie internetowej, zapisywany jest Twój adres e-mail, adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych oraz data i godzina rejestracji. Zasadniczo dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie ich służy ściganiu przestępstw.
Wysyłane wiadomości zawierają piksel śledzący, który pomaga nam odnotować pomyślne otrzymanie i otwarcie wysłanych wiadomości oraz działać w oparciu o nasz uzasadniony interes w ulepszaniu naszej oferty. 

Można uniknąć wywoływania piksela śledzącego, jeśli nie będzie się wczytywać grafiki z wysłanego maila, a jedynie wywoływać wersję tekstową.
Z przyczyn technicznych nie można oddzielić odbioru naszych wiadomości od wysłania piksela śledzącego.
Piksel śledzący gromadzi następujące dane:
- Email
- Dane kontaktowe
- Dane techniczne urządzenia
- Adres IP
- Znacznik czasu wywołania

Oczywiście w każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu, co spowoduje natychmiastowe usunięcie Twoich danych w celu ich przetwarzania. Niezbędne informacje oraz link umożliwiający rezygnację z subskrypcji znajdują się na końcu każdego e-maila.

H. Wysyłanie publikacji

Nasze publikacje (czasopismo i gazeta elektroniczna) koncentrują się na projektach krajowych i międzynarodowych oraz na wymianie wiedzy i doświadczeń ze wszystkich dziedzin branży budowlanej.
Publikacje dostarczają czytelnikom całościowego spojrzenia na złożone wyzwania i innowacyjne rozwiązania w całym łańcuchu wartości branży budowlanej. Kolejna cecha szczególna: Artykuły są pisane przez naszych ekspertów.
Aby wysłać aktualną publikację, musimy przetworzyć imię i nazwisko, adres oraz - w przypadku dostawy elektronicznej - adres e-mail odbiorcy.
Podstawą prawną jest Twoja zgoda lub nasz uzasadniony interes polegający na informowaniu odbiorców o aktualnych tematach z branży budowlanej. Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania naszych publikacji w przyszłości, prosimy o poinformowanie nas na adres datenschutz@porr.at lub listownie na adres podany w punkcie C. W takim przypadku usuniemy Twoje dane kontaktowe z tego przetwarzania i zaprzestania dalszego wysyłania.

I. Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo podczas imprez

W trakcie naszych imprez robimy zdjęcia i nagrywamy filmy, które są następnie wykorzystywane do publikacji na stronach internetowych, w kanałach mediów społecznościowych, a także w naszych publikacjach i innych mediach drukowanych. Naszym celem jest promowanie naszych produktów i wydarzeń, jak również samej spółki, oraz podnoszenie świadomości w branży budowlanej.
Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz §§ 12 i 13 austriackiego rozporządzenia o ochronie danych: Public relations i prezentacja działań podmiotu odpowiedzialnego.
Jeśli nie wyrażasz zgody na bycie fotografowanym lub filmowanym podczas naszych imprez, proszę skontaktować się z przedstawicielem naszej spółki podczas imprezy.
Starannie wyważyliśmy interesy osób, których dane dotyczą, oraz naszej spółki w związku z tym przetwarzaniem i jesteśmy przekonani, że nie naruszamy żadnych praw osób, których dane dotyczą. Oczywiście nadal przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania wykonanych zdjęć i nagrań wideo. W tym celu należy po prostu wysłać wiadomość e-mail z krótkim opisem zastrzeżeń na adres datenschutz@porr.at. 

J. Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Ze względu na wymogi prawne nasza strona internetowa zawiera informacje umożliwiające nieskomplikowany kontakt z PORR S.A. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, podane przez Ciebie dane zostaną automatycznie zapisane i wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kontakt.
Jeśli korzystasz z formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych, gromadzimy następujące dane: 

- Imię i nazwisko
- Adres e-mail
- Numer telefonu
- Nazwa firmy
- Twoja wiadomość osobista  

Podając swoje dane, wyrażasz również zgodę na ich wykorzystanie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
O ile z odpowiedzi nie wynikają inne cele, o których poinformujemy Cię osobno, wprowadzone dane zostaną usunięte po udzieleniu odpowiedzi lub rozpatrzeniu Twojego wniosku.

K. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

PORR S.A. przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres, który jest niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub który został przewidziany przez wymogi prawne.
Jeśli cel lub podstawa prawna przetwarzania przestanie obowiązywać, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte zgodnie z prawem na podstawie naszych procesów.

L. Prawa osób, których dane dotyczą

Przetwarzanie danych osobowych na mocy RODO wiąże się z szerokim zakresem praw osób, których dane dotyczą. Poniżej znajduje się przybliżona lista tych praw:
1) Prawo do informacji
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie uzyskać od administratora danych informacje na temat przechowywanych danych osobowych na jej temat oraz kopię tych danych.
2) Prawo do sprostowania
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać poprawienia lub uzupełnienia bez zbędnej zwłoki nieścisłych danych osobowych jej dotyczących.
3) Prawo do usunięcia danych
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od administratora usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli
- cele przetwarzania przestały istnieć
- podstawa prawna przetwarzania danych przestała istnieć (wygaśnięcie umowy, wycofanie zgody).
W każdej chwili możesz skontaktować się z pracownikiem – w szczególności drogą elektroniczną pod adresem datenschutz@porr.at – w celu usunięcia przechowywanych u nas Twoich danych.
4) Prawo do ograniczeń
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli
- cele przetwarzania przestały istnieć
- podstawa prawna przetwarzania danych przestała istnieć (wygaśnięcie umowy, wycofanie zgody).
W każdej chwili możesz skontaktować się z pracownikiem – w szczególności drogą elektroniczną pod adresem datenschutz@porr.at – w celu ograniczenia przechowywanych przez nas Twoich danych
5) Prawo do przenoszenia danych
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazać je innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się drogą elektroniczną.
W każdej chwili możesz skontaktować się z pracownikiem – w szczególności drogą elektroniczną pod adresem datenschutz@porr.at – w celu przeniesienia przechowywanych u nas Twoich danych.
6) Prawo do sprzeciwu
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu. W przypadku sprzeciwu PORR S.A. nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, możesz w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem - w szczególności drogą elektroniczną pod adresem datenschutz@porr.at.
7) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Jako odpowiedzialna spółka nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
8) Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Aby skorzystać z prawa do odwołania, możesz w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem – w szczególności drogą elektroniczną pod adresem datenschutz@porr.at.
9) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO.
Z Urzędem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

M. Ochrona danych podczas składania podań o pracę i procesu aplikacji

PORR S.A. gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu rozpatrzenia wniosku. Przetwarzanie danych może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy kandydat składa odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony poświęconej karierze zawodowej porr-group.com/en/career/. Jeżeli PORR S.A. zawrze z kandydatem umowę o świadczenie usług, przekazane dane są przechowywane w celu realizacji stosunku pracy. Jeżeli PORR S.A. nie zawrze z wnioskodawcą umowy o świadczenie usług, jego dokumenty zostaną automatycznie usunięte nie później niż trzynaście miesięcy po otrzymaniu wniosku, o ile usunięciu nie sprzeciwiają się inne uzasadnione interesy PORR S.A. lub zgoda wnioskodawcy na dalsze przetwarzanie.
Jeśli wnioskodawca skorzysta z prawa do usunięcia danych, można je usunąć już po siedmiu miesiącach.
Jeśli Twoje zgłoszenie nie dotyczy konkretnego stanowiska na stronie kariery (aplikacja spontaniczna), Twoje dane mogą zostać przekazane spółce Grupy PORR w ramach wzajemnego uzasadnionego interesu zgodnie z Twoimi kwalifikacjami.

Jakie dane są gromadzone?
W celu automatycznego przetworzenia Twojego wniosku będą gromadzone i przetwarzane następujące dane:
1) Imię, nazwisko, e-mail oraz, jeśli dotyczy, także adres/miejscowość, data urodzenia, tytuł, numer telefonu, obywatelstwo
2) Dodatkowe pytania w zależności od danego ogłoszenia (np. prawo jazdy)
3) Curriculum vitae
4) Doświadczenie zawodowe i wykształcenie
5) Umiejętności (np. Photoshop, MS Office)
6) Zdjęcie zgłoszeniowe
7) Kwalifikacje, nagrody i umiejętności językowe
8) List motywacyjny
9) Pliki i dokumenty przesyłane przez Ciebie, jeśli dotyczy.

N. Dalsze przetwarzanie danych w ramach strony głównej

1. Polityka prywatności dotycząca wykorzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Nasza witryna internetowa korzysta z „Google Analytics”, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny, takie jak typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz czas żądania serwera są zazwyczaj przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Informacje te są wykorzystywane do przeprowadzania analiz dotyczących korzystania z Internetu i witryny, takich jak anonimowe oceny i grafiki dotyczące odsłon i wizyt. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu badania rynku, optymalizacji witryny internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają dane w naszym imieniu. W żadnym wypadku Twój adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimowe, co uniemożliwia ich przypisanie (maskowanie adresów IP).
Możesz zapobiec instalacji plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu swojej przeglądarki; ponadto można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez użytkownika (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatkowe narzędzia do przeglądarki google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Ustawiany jest plik cookie opt-out, który zapobiega przyszłemu gromadzeniu Twoich danych podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko na naszej stronie internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. W przypadku usunięcia plików cookie w tej przeglądarce, należy ponownie ustawić plik cookie opt-out.
Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć na przykład w pomocy Google Analytics: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Spółka macierzysta Google Analytics jest spółką amerykańską. ETS uważa, że USA nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Krytykuje fakt, że dostęp władz amerykańskich nie jest ograniczony prawnie, nie istnieją żadne zezwolenia sądowe, a obywatele UE nie mają skutecznych środków odwoławczych.Wyrażając zgodę na korzystanie z plików cookie pochodzących od tych dostawców, wyrażasz również zgodę na przetwarzanie swoich danych w USA (art. 49 ust. 1 lit. a RODO).

2. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania LinkedIna

Na naszej stronie internetowej znajdują się wtyczki sieci społecznościowej LinkedIn lub LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”). Wtyczki LinkedIn można rozpoznać po odpowiednim logo lub przycisku „Poleć”. Należy pamiętać, że podczas korzystania z przycisku nawiązywane jest połączenie między przeglądarką internetową użytkownika a serwerem LinkedIn. LinkedIn otrzymuje w ten sposób informację, że nasza strona internetowa została odwiedzona z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk Poleć „LinkedIn” i jednocześnie jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn, masz możliwość umieszczenia linku do treści z naszej strony internetowej na swojej stronie profilowej LinkedIn.
W ten sposób umożliwiasz LinkedIn przypisanie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej do Ciebie lub Twojego konta użytkownika. Należy pamiętać, że nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn.
Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia danych i możliwości prawnych oraz opcji ustawień, należy skontaktować się z serwisem LinkedIn. Są one udostępniane dla Ciebie
na  www.linkedin.com/legal/privacy-policy-summary.
LinkedIn Insight Tag:
LinkedIn Insight Tag to kod JavaScript, który został osadzony na naszych stronach internetowych. Jest to narzędzie do śledzenia, które przechwytuje i analizuje użytkowników LinkedIn w naszej witrynie. Daje nam to wgląd w grupę docelową, atrakcyjność naszych ofert i skuteczność kampanii reklamowych na LinkedIn. 

LinkedIn Tag umieszcza w przeglądarce osoby odwiedzającej stronę internetową plik cookie, za pośrednictwem którego gromadzone są następujące dane:
- URL
- Adres URL odsyłającego
- Specyfikacja Twojego urządzenia
- Właściwości Twojej przeglądarki internetowej
- Twój adres IP

LinkedIn kojarzy te informacje z Twoim kontem LinkedIn, jeśli jesteś zalogowany, ale anonimizuje dane zebrane za pomocą pliku cookie po 7 dniach i usuwa je całkowicie po 90 dniach.
W wyniku ani w celu przetwarzania danych nie otrzymujemy żadnych danych osobowych osób odwiedzających witrynę. Zamiast tego otrzymujemy raport o podziale demograficznym osób odwiedzających witrynę oraz o skuteczności naszych reklam na LinkedIn.
LinkedIn jest spółką amerykańską. ETS uważa, że USA nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Krytykuje fakt, że dostęp władz amerykańskich nie jest ograniczony prawnie, nie istnieją żadne zezwolenia sądowe, a obywatele UE nie mają skutecznych środków odwoławczych. Wyrażając zgodę na korzystanie z plików cookie pochodzących od tych dostawców, wyrażasz również zgodę na przetwarzanie swoich danych w USA (art. 49 ust. 1 lit. a RODO).

3. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Shariffa

PORR S.A. zintegrował na tej stronie komponent Shariff. Komponent Shariff udostępnia przyciski mediów społecznościowych, które są zgodne z zasadami ochrony prywatności. Shariff został opracowany dla niemieckiego magazynu komputerowego c't i jest publikowany za pośrednictwem serwisu GitHub, Inc.
Twórcą tego komponentu jest spółka GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.
Zazwyczaj rozwiązania w zakresie przycisków dostarczane przez sieci społecznościowe przekazują dane osobowe do odpowiedniej sieci społecznościowej już w momencie, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, na której zintegrowano przycisk społecznościowy. Dzięki zastosowaniu komponentu Shariff dane osobowe są przesyłane do sieci społecznościowych tylko wtedy, gdy odwiedzający stronę aktywnie kliknie jeden z przycisków mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat komponentu Shariff można znaleźć w magazynie komputerowym c't pod adresem www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media.
Celem użycia komponentu Shariff jest ochrona danych osobowych osób odwiedzających naszą witrynę, a jednocześnie umożliwienie nam zintegrowania na tej witrynie przycisku dla sieci społecznościowych.

4. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Twittera

Strona internetowa PORR S.A. zawiera funkcje Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter”). Podczas korzystania z serwisu Twitter, a w szczególności z funkcji „Retweet”, Twitter łączy Twoje konto z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Informacje te są przekazywane innym użytkownikom Twittera, w szczególności Twoim obserwatorom. W ten sposób odbywa się również przesyłanie danych do serwisu Twitter. Jako dostawca naszej strony internetowej nie jesteśmy informowani przez Twittera o treści przesyłanych danych ani o sposobie ich wykorzystania. Więcej informacji można uzyskać pod następującym linkiem:  twitter.com/en/privacy.
Pamiętaj jednak, że masz możliwość zmiany swoich ustawień prywatności na Twitterze w ustawieniach swojego konta na twitter.com/account/settings.
Twitter jest spółką amerykańską. ETS uważa, że USA nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Krytykuje fakt, że dostęp władz amerykańskich nie jest ograniczony prawnie, nie istnieją żadne zezwolenia sądowe, a obywatele UE nie mają skutecznych środków odwoławczych. Wyrażając zgodę na korzystanie z plików cookie pochodzących od tych dostawców, wyrażasz również zgodę na przetwarzanie swoich danych w USA (art. 49 ust. 1 lit. a RODO).

5. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania XINGa

Ta witryna internetowa korzysta z przycisku „Udostępnij” XINGa. Dlatego podczas korzystania z tego przycisku za pośrednictwem przeglądarki internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami spółki XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy. To zapewnia funkcje dzielone (np. wyświetla wartość licznika). Twoje dane osobowe związane z wywołaniem tej strony internetowej nie są przechowywane w ramach tego procesu. W szczególności XING nie przechowuje żadnych adresów IP. Nie ocenia się również Twojego zachowania w trakcie korzystania z systemu. Z aktualnymi informacjami na temat ochrony danych w związku z przyciskiem „Udostępnij” oraz innymi istotnymi informacjami w tym zakresie można zapoznać się na stronie www.xing.com/app/share.

6. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania YouTube’a

Ta witryna zawiera co najmniej jedną wtyczkę z serwisu YouTube. Spółką prowadzącą YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną spółki Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Z chwilą wejścia na stronę naszej witryny wyposażoną we wtyczkę YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwer YouTube jest informowany, którą konkretnie stronę naszej oferty internetowej odwiedziłeś. Ponadto, jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie swoich zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do profilu osobistego. Możesz wyłączyć taką możliwość przypisania danych, wylogowując się ze swojego konta przed odwiedzeniem naszych witryn.
Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych przez YouTube, zapoznaj się z uwagami dotyczącymi prywatności w polityce prywatności opublikowanej przez YouTube, którą można wyświetlić pod adresem: policies.google.com/privacy
YouTube jest spółką amerykańską. ETS uważa, że USA nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Krytykuje fakt, że dostęp władz amerykańskich nie jest ograniczony prawnie, nie istnieją żadne zezwolenia sądowe, a obywatele UE nie mają skutecznych środków odwoławczych. Wyrażając zgodę na korzystanie z plików cookie pochodzących od tych dostawców, wyrażasz również zgodę na przetwarzanie swoich danych w USA (art. 49 ust. 1 lit. a RODO).

7. WebCare

W celu uzyskania zgody na wykorzystanie plików cookie na naszej stronie internetowej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, używamy banera plików cookie DataReporter WebCare. Jest to usługa świadczona przez DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, A-4600 Wels, Austria („DataReporter”).
Więcej informacji na temat tej spółki można znaleźć na stronie www.datareporter.eu. Baner cookie rejestruje i przechowuje zgodę danego użytkownika naszej witryny na korzystanie z plików cookie. Nasz baner plików cookie gwarantuje, że statystyczne i marketingowe pliki cookie są ustawiane tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził wyraźną zgodę na ich wykorzystanie.
W tym celu przechowujemy informacje o zakresie, w jakim użytkownik potwierdził zgodę na korzystanie z plików cookie. Decyzję użytkownika można w każdej chwili odwołać, uzyskując dostęp do ustawień plików cookie i zarządzając oświadczeniem o wyrażeniu zgody. Istniejące pliki cookie są usuwane po cofnięciu zgody. Plik cookie jest również ustawiany w celu przechowywania informacji o statusie zgody użytkownika, o której mowa w szczegółach pliku cookie. Ponadto adres IP danego użytkownika jest przekazywany do serwerów DataReporter w momencie wywołania tej usługi. Adres IP nie jest przechowywany ani kojarzony z żadnymi innymi danymi użytkownika, jest on wykorzystywany wyłącznie do prawidłowego wykonania usługi. Wykorzystanie powyższych danych wynika zatem z naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zgodne z prawem zaprojektowanie naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności DataReporter pod adresem https://www.datareporter.eu/datenschutz (po niemiecku). Zachęcamy do wysyłania zapytań dotyczących tej usługi na office@datareporter.eu.

8. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania whatchado

PORR S.A. zintegrował na tej stronie komponenty whatchado. whatchado jest platformą kariery, która łączy odpowiednich kandydatów z firmami.
Spółką operacyjną whatchado jest whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wiedeń, Austria.
Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez osobę odpowiedzialną, na której zintegrowano stronę whatchado (strony internetowe i filmy), komponent whatchado automatycznie powoduje, że przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, pobiera reprezentację odpowiedniego komponentu whatchado. Więcej informacji na temat whatchado można znaleźć na stronie www.watchado.com/de/ueber-uns. W ramach tej procedury technicznej, whatchado otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w whatchado, whatchado rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, podczas wywoływania podstrony zawierającej wideo whatchado. Informacje te są zbierane przez whatchado i przypisywane do odpowiedniego konta whatchado osoby, której dane dotyczą.
Whatchado zawsze otrzymuje informację za pośrednictwem komponentu, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba ta jest jednocześnie zalogowana w whatchado w momencie wywołania naszej strony; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na video whatchado, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do whatchado, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta w whatchado przed wejściem na naszą stronę internetową.
Polityka prywatności opublikowana przez whatchado, która jest dostępna pod adresem www.whatchado.com, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez whatchado.
Integracja whatchado opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest obsadzanie wolnych stanowisk zmotywowanymi i zainteresowanymi osobami o odpowiednich kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania kunununu

PORR S.A. zintegrował na tej stronie komponenty kununu. kununu jest obecnie największą platformą oceny pracodawców w Europie z ponad 2,4 mln ocen dla ponad 650 000 firm. Spółką operacyjną kununu jest kununu GmbH, jednostka zależna XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Przy każdym wywołaniu poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej prowadzonej przez PORR S.A., na których zintegrowano komponent kununu, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent kunu, aby pobrać z kunununu reprezentację odpowiedniego komponentu kunu. W ramach tej procedury technicznej kunununu otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie kunununu, serwis kununu rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wchodzi na naszą witrynę internetową, i przez cały czas pobytu na niej. Informacje te są gromadzone przez komponent kunununu i przypisywane przez kunununu do odpowiedniego konta kunununu osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Oceń pracodawcę”, kunununu przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika kunununu osoby, której dane dotyczą, i przechowuje ją.
kunununu za pośrednictwem komponentu kunununu zawsze otrzymuje informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w kununu w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent kunununu, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do kunununu, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta w kunununu przed wejściem na naszą stronę internetową.
Opublikowane zasady ochrony prywatności obowiązujące w kunununu, dostępne pod adresem privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez kunununu.
Integracja kununu opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest przejrzysta prezentacja zadowolenia pracowników w Grupie PORR (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ).

10. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Facebook i Instagram

Instagram to serwis społecznościowy prowadzony przez spółkę Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) („Facebook”) w celu udostępniania zdjęć i filmów. Użytkownicy mogą śledzić innych użytkowników w serwisie, publikować zdjęcia i filmy, a także „polubić” materiały innych użytkowników i komentować je. Korzystamy z Instagrama, aby informować o usługach, wydarzeniach i ofertach Grupy PORR, informować klientów, osoby zainteresowane, pracowników i kandydatów poprzez dostarczanie im interesujących treści oraz w celu nawiązania trwałych relacji.
Podczas korzystania z serwisu Instagram zbierane są następujące dane:
- Adres e-mail
- Numer telefonu
- Adres IP
- Specyfikacja urządzenia
- System operacyjny
- Informacje z książki adresowej użytkownika Instagrama, jeśli na to pozwala

Instagram wykorzystuje te dane dla swojej sieci reklamowej, dostawców innych usług i wyszukiwarek.
Instagram udostępnia nam tak zwane „Page insights” dotyczące osób odwiedzających naszą firmową witrynę internetową na Instagramie, a tym samym ustanawia wspólną odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. „Page insights” to statystyki strony dotyczące liczby „polubień”, zasięgu postów i innych tematów, które wykorzystujemy głównie w sposób anonimowy. Szczegóły dotyczące tej wspólnej odpowiedzialności można znaleźć pod adresem: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Umowa ta stanowi, że Facebook ponosi główną odpowiedzialność za przetwarzanie danych. Jeśli jednak masz zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa na naszej stronie na Instagramie, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem kontaktowym dotyczącym prywatności, a my przekażemy Twoją prośbę do Facebooka.
Ponieważ Facebook jest globalną siecią społecznościową, nie mamy wpływu na aspekty techniczne i organizacyjne i możemy jedynie wpływać na treści dotyczące wyglądu i wydarzeń PORR S.A.
Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznych w Internecie, społeczność internetowa, która zasadniczo umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pomocą próśb do znajomych.
Europejskim partnerem umownym Facebooka w zakresie świadczenia usług jest Facebook Ireland Ltd,4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
Facebook Inc. jest spółką amerykańską. ETS uważa, że USA nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Krytykuje fakt, że dostęp władz amerykańskich nie jest ograniczony prawnie, nie istnieją żadne zezwolenia sądowe, a obywatele UE nie mają skutecznych środków odwoławczych. Wyrażając zgodę na korzystanie z plików cookie pochodzących od tych dostawców, wyrażasz również zgodę na przetwarzanie swoich danych w USA (art. 49 ust. 1 lit. a RODO).

O. Przekazywanie danych

PORR S.A. może zlecić przekazanie Twoich danych kontaktowych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, na przykład dostawcy usług IT, który również będzie wykorzystywał dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, przypisywanego PORR S.A. jako podmiotowi odpowiedzialnemu.
Ze wszystkimi potencjalnymi podmiotami przetwarzającymi mamy podpisane umowy, które zapewniają przestrzeganie przepisów RODO również przez tych usługodawców.
Otrzymane przez nas prawa osób, których dane dotyczą, są również przekazywane odbiorcom danych w celu ich realizacji zgodnie z art. 19 RODO, tak aby prawa te mogły być realizowane również tam. 

P. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej jest uzasadniony interes polegający na dostarczaniu Twoich informacji o naszych produktach i usługach lub pozyskiwaniu Ciebie jako klienta w przyszłości, np. w ramach działań poprzedzających zawarcie umowy lub w celu realizacji umowy z Tobą jako podmiotem danych, jeśli istnieje zamówienie, dla którego konieczna jest dostawa towarów. W związku z tym podstawą prawną może stać się obowiązek zatrzymywania danych lub przedstawiania ich władzom.
W przypadku wszystkich innych procesów przetwarzania danych, takich jak wysyłanie biuletynów, uzyskujemy Twoją zgodę, którą można w każdej chwili cofnąć.

Download as PDF